👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mårbacka förskola 22-23 SKA O,U&L: Matematik

Skapad 2022-05-23 12:19 i Mårbacka förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Matematik

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. Lpfö 18

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

Vi vill uppmuntra våra barn till utveckling inom matematik och att använda rätt begrepp.

 

Vi ser en vinst med att spela spel, där vi får in många delar som kommunikation, matematik, turtagning och samspel.

 

 

Hur arbetar vi?

 

 

Vi startar höstterminen med planerad undervisning med pussel och spel i mindre grupper med 2-3 barn, utökar antalet barn i takt med att barnen får kunskaper och uthållighet.

 

Vi är medvetna pedagoger som uppmärksammar och uppmuntrar barnen till att förstå antalsuppfattning genom att  pekräkna, ramsräkna mm.

Vi erbjuder barnen att spela spel, lägga pussel, använda geometriska figurer, antalsräkning i vardagen, matematiska uppdragskort, experiment mm.

 

Vi uppmuntrar barnens lust och intresse till att använda vårt matematiska material.

 

Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till koncentration och uthållighet i mindre grupper och tänker på gruppens sammansättning.

 

Vi introducerar materialet Väpplarna för de äldsta barnen.

 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?