👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2022-05-23 12:31 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Fritidshem
Högläsning med olika teman.

Innehåll

Eleverna får ta del av olika slags litteratur. Eleverna får i grupp diskutera och samtala om bokens innehåll. Utvalda böcker som utmanar normer eller ger ett annat perspektiv än det som eleverna är vana vid. 

Böcker som är kopplade till månadens ord, trygghetsarbete, relationer, familj mm. 

Syfte 

Eleverna får genom att ta del av en mångfald av böcker med olika innehåll skapa sig en bredare uppfattning om samhället och andra människor. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Fritidshemmet lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Fritidshemmet lgr11  -