👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolan - förr och nu

Skapad 2022-05-23 20:36 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk Teknik Bild SO (år 1-3)
Hur var det att leva utan elektricitet, lego och surfplattor? Hur såg en skoldag ut förr i tiden? Tillsammans ska vi ta reda på mer och jämföra livet förr och nu.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

 • Hur var det att gå i skolan för 100 år sedan?
 • Hur bodde man förr i tiden?
 • Vad är en tidslinje? Känna till begreppen, dåtid, nutid och framtid.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att:

 • ta del av människors berättelser från förr
 • bygga upp en tidslinje gemensamt för att skapa förståelse för begreppet "100 år bakåt i tiden".
 • se filmklipp och tidstypiska skildringar från litteratur från bl.a. från Madicken och Emil och sedan diskutera skillnader mellan förr och nu. Diskussionerna varieras och sker i helklass, smågrupper eller 2 och 2.
 • jobba med olika KL-övningar (kooperativt lärande-övningar), t.ex. huvuden ihop och göra VENN-diagram där du jämför likheter och skillnader mellan skolan förr och nu.
 • skriva en kort faktatext där du jämför skola och boende förr och nu och rita bilder till.

Bedömning

Din förmåga att:

 • muntligt förklara och ge exempel på hur människor levde förr
 • muntligt förklara och ge exempel på hur det var att gå i skolan samt kunna berätta om det.
 • delta i muntliga diskussioner i olika gruppkonstellationer
 • visa på begynnande förståelse för en tidslinje och hur man mäter tid
 • känna till begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • skriva en kort faktatext där du jämför skola och boende förr och nu och rita bilder till.

Bedömningen sker löpande under temats gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3