👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik och teknik åk 5 vt 2022 Rörelse och konstruktion

Skapad 2022-05-23 21:09 i Kärna skola Linköping
Pedagogisk planering för NTA- Rörelse och konstruktion.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Vad får en bil att röra sig? Vad får den att stanna? Vilka krafter påverkar ett föremål i rörelse? Kan jag bygga efter en ritning? Vem var Newton? Under vecka 16-22 kommer du att få arbeta med dessa frågor genom NTA-temat Rörelse och konstruktion. Du kommer också att få planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier samt undersöka olika sätt att få ett fordon att röra sig med hjälp av gummisnoddsenergi.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan: 

 • Känna till vem Isaac Newton var.
 • Känna till att det finns olika krafter som påverkar oss, t.ex. tyngdkraft, friktion och dragkraft.
 • Göra enkla ritningar av en konstruktion (i olika vyer).
 • Bygga efter en instruktion eller ritning.
 • Beskriva enkla energikedjor.
 • Veta att fordons kraft, friktion och vikt påverkar dess rörelse.
 • Genomföra planerade undersökningar i fysik.

För att lära dig kommer du att:

 • Träna på att rita skisser och ritningar
 • Konstruera fordon
 • Bygga efter ritning
 • Dokumentera 
 • Systematiskt undersöka
 • Diskutera och arbeta i grupp
 • Pröva och ompröva din konstruktion
 • Lösa problem

Du visar vad du kan när du:

Är aktiv på lektionerna, både vid laborationer och vid genomgångar. 

Genomför och dokumenterar dina uppdrag.

Gör ett kunskapstest i slutet av temaområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Fy Tk
Kraft, rörelse och konstruktion: Fysik och teknik

Fysik:

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Genomförande av experiment
Du behöver mycket hjälp och handledning under arbetets gång och har svårt att följa instruktioner.
Du behöver lite hjälp under arbetets gång men kan oftast arbeta självständigt enligt instruktionerna.
Du arbetar självständigt och effektivt.
Dokumentation
Du gör en ofullständig dokumentation och drar inte tillräckliga slutsatser av din undersökning.
Du gör en enkel dokumentation där du främst använder ett vardagligt språk när du förklarar hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning.
Du gör en utvecklad dokumentation där du till stor del använder naturvetenskapliga begrepp och förklarar tydligt hur du kommit fram till olika slutsatser i din undersökning.
Begrepp
Du är osäker när du t ex ska förklara vilka krafter som påverkar fordonet. Dina förklararingar är otydliga/felaktiga.
Du använder en del begrepp när du t ex förklarar vilka krafter som påverkar fordonet eller när du beskriver någon energiomvandling. Dina förklaringar är enkla och mestadels korrekta.
Du använder till stor del begrepp när du t ex förklarar vilka krafter som påverkar fordonet eller när du beskriver vilka energiomvandlingar som sker. Dina förklaringar är utvecklade.

Teknik

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Konstruktion
Du behöver mycket stöd när du bygger efter en ritning och/eller när du konstruerar ett fordon som ska uppfylla vissa krav.
Du klarar mestadels att bygga efter en ritning på egen hand och kan även konstruera ett fordon som nästan uppfyller alla krav.
Du är säker och självgående när du följer instruktioner för att konstruera fordon som ska uppfylla olika krav.
Arbetsprocess
Du testar dig fram när du bygger/förändrar fordonet utan någon tydlig plan. Du dokumenterar inte dina tankar.
Du prövar och omprövar dina idéer under arbetets gång och följer till viss del en plan. Du kan till viss del dokumentera hur du tänkt.
Du utgår från en tydlig plan samt prövar och omprövar dina idéer på ett genomtänkt sätt. Du dokumenterar dina tankar.
Dokumentation i form av skisser/ritningar
Du saknar skisser/ritningar i din dokumentation.
Du gör en enkel skiss och en gör en ritning som mestadels går att följa.
Du gör utvecklade ritningar med mycket information och detaljer.