👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektavslut Byggprojekt

Skapad 2022-05-24 07:08 i 224601 Förskolan Berget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Efter en hel termins utforskande har vi bestämt att avsluta vårt projekt.

Innehåll

 

  • Hur uppfyllde vi projektets syften – och varför?

Vi pedagoger på Kilimanjaro ser att barngruppen börjar bygga på ett annat sätt än tidigare. I början av projektet byggde barnen oftast materialen efter varandra, numera bygger de mer på höjden och byggena blir breddare än tidigare. Dessutom hör pedagogerna att majoriteten av barnen benämner olika matematiska begrepp ( stor, liten, lång, kort, högt mm.) under våra undervisningstillfällen. Flera av barnen har utvecklat sitt verbala språk och många kan förklara hur samt vad de bygger för något, vilket vi kan koppla till målet "får utlopp för sin fantasi och kreativitet."

 

 

  • Vilket lärande och förändrat kunnande tänker vi har skett?- Matematiken har förbättrats genom att barnen använder sig av flera ord.- De har utvecklat sin byggförmåga, Konstruktionerna har förändrats med tiden och pedagogerna har givit barnen problem som de har försökt lösa ( Utveckla sin förmåga till problemlösning)- Barnen har fått pröva använda olika skapande material på hemvisten. Vi har använt oss av digitala samt estetiska resurser under vårt byggande. Dock har barnen sagt att flera av byggena representerar något annat.  

 

 

  • Hur har barnen haft inflytande i projektetPedagogerna har kontinuerligt följt upp barnens intressen. Till exempel har pedagogerna på hemvisten observerat och lyssnat på vad barnen vill göra vid nästa undervisningstillfälle. Barnen fick också under projektets gång både titta samt diskutera kring deras görande innan vi började undervisningen.

 

 

  • Hur reflekterade vi med barnen?- Tittade på bilder- Samtalade om bilderna som fanns på väggen, men även på våra lärplattor. 

 

  • Vad blev bra/mindre bra – och varför
  • + Barnen använder sig av olika ord inom matematik,  till exempel kan de benämna begreppet högt vid större byggen och liten( kort) för mindre byggen.
  • +Språket har utvecklats hos barnen, flera av barnen kan använda sitt verbala språk genom att förklara med fåtal ord hur de gick tillväga.
  • + Byggnationerna har utvecklats, barnen bygger på ett annat sätt än tidigare.
  • - Flera pedagoger har till och från varit frånvarande, vilket gjorde att projektet stannade upp ibland.
  • -  Det var svårt att anpassa svårighetsgraden för barngruppen, då vi har en åldersblandad grupp.