👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6 vt 2021 Noveller

Skapad 2022-05-24 08:03 i Kärna skola Linköping
Du ska skriva en spännande berättande text,
Grundskola 6 Svenska
Vad är egentligen en novell? Det kommer du att få möjlighet att lära dig under det här arbetsområdet. Du kommer även att få fördjupa dina kunskaper i att skriva gestaltande och känslosamt kring ett dilemma som engagerar dig. Dina läsare får nu bereda sig på att bli lite omskakade och lämnade med egna tankar och funderingar kring olika dilemman efter att ha läst dina noveller. Nu är det dags att vässa pennan och köra igång!

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • läsa och ta ut viktiga texttypiska drag ur olika typer av noveller och motivera dessa med hjälp av exempel ur texten. 
 • identifiera konkreta budskap i noveller och stärk dessa med exempel. 
 • skriva en novell med texttypiska drag.
 • skriva gestaltande och med ett känslosamt språk.
 • skriva med ett variera språk. 
 • ge respons på en kompis novell och ge förslag på förbättringar.
 • ta emot respons som leder till förbättring av din text. 

För att lära dig kommer du att:

 • läsa och analysera olika typer av noveller.
 • delta i diskussioner kring novellers uppbyggnad och ordvalets betydelse för att få ett varierat, effektivt och känslosamt språk.  
 • träna på att skriva olika typer av noveller i helklass, i mindre grupper och individuellt. 
 • träna på att skriva gestaltningar och förmedla olika känslotillstånd.
 • läsa och träna dig på att ge respons på kompisars texter. 
 • träna dig på att få respons på texter du skrivit och utifrån responsen bearbeta dina texter.

Du visar vad du kan när du: 

 • aktivt deltar i diskussioner samt andra aktiviteter på lektionstid
 • aktivt läser och analyserar noveller kring olika teman.
 • använder gestaltningar och genomtänkta ordval i din text. .
 • ger och tar respons av och till en kompis som leder till förbättringar av texterna.
 • skriver en novell utifrån ett givet tema. med rätt struktur och meningsbyggnad 
 • använder dig av regler för skiljetecken och stavning på ett riktigt sätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Berättande text

F
E
C
A
Koppling till uppgiften
Du har ännu ej visat detta
Du följer instruktionen Din berättelse fungerar i huvudsak som en novell/berättande text.
Du följer instruktionen Din berättelsen fungerar relativt väl som novell/berättande text
Du följer instruktionen Din berättelse fungerar väl som en novell/berättande text.
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu ej visat detta
Din novell har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften. Du använder dig av enkla gestaltande beskrivningar och förmedlar någon känsla med hjälp av genomtänkta ordval. Du har ett problem/dilemma som utvecklas något och får sin förklaring.
Din novell har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften samt en utvecklad handling. Du använder dig av utvecklade gestaltande beskrivning och förmedlar känslor med hjälp av genomtänkta ordval. Du har ett problem/dilemma som utvecklas och får en tydlig förklaring.
Din novell har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften samt en välutvecklad handling. Du använder dig av välutvecklade gestaltande beskrivning och förmedlar känslor med hjälp av genomtänkta ordval och ett effektivt språk. Du har ett välutvecklat problem/dilemma som får en tydlig, tänkvärd förklaring.
Struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu ej visat detta
Din novell innehåller några testtypiska drag och uppbyggnaden går att följa. Novellen har en vändpunkt som är relativt tydlig. Styckesindelningar finns. Novellen har ett i huvudsak tydligt slut som är tankeväckande eller överraskande.
Din novell innehåller texttypiska drag och har ett händelseförlopp som går att följa. Novellen har en tydlig vändpunkt. Styckesindelningarna fungerar relativt väl. Novellen har ett tydligt slut som är tankeväckande eller överraskande.
Din novell innehåller flera texttypiska drag och har ett händelseförlopp som går att följa. Novellen har en tydlig, utvecklad vändpunkt. Du använder styckesindelningar på ett korrekt sätt. Novellen har ett tydligt, utvecklat slut som är tankeväckande och överraskande.
Språk, variation
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu ej visat detta
Ordvalet uppvisar viss variation och din novellen innehåller några känsloladdade ord och uttryck.
Ordvalet är förhållandevis varierat och din novell innehåller flera känsloladdade ord och uttryck.
Ordvalet är passande och höjer din novells kvalitet genom att du genomgående använt dig av ett känsloladdat, effektivt språk.
Språkriktighet
Du har ännu ej visat detta
Du använder i huvudsak en korrekt meningsbyggnad. Tempusförväxlingar finns men stör inte förståelsen av novellen
Du varierar ditt språk och meningsbyggnaden är relativt korrekt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av novellen.
Du varierar ditt språk och meningsbyggnaden är korrekt. Tempus används på ett riktigt sätt i novellen
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu ej visat detta
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen. Du använder dialogform med viss säkerhet.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel finns men de stör inte förståelsen. Du använder dialogform relativt korrekt.
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel finns. Du använder dialogform korrekt.