👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetar med känslor

Skapad 2022-05-24 08:25 i Toredalsgatan 41 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Under de kommande veckorna ska vi arbeta med känslor, glad, ledsen och arg för att kunna uttrycka den egna känslan och identifiera andras känslor.

Innehåll

Var är vi?

Vi har observerat att barnen ofta har svårt att benämna sina känslor och varför man känner som man gör. Barngruppen har kommit olika långt i sina känslor och empatiförmågor.Barnen  har mycket känslor som de visar på olika sätt. Vi vill göra barnen medvetna om att det finns flera olika känslor och att man reagerar olika på olika känslor. Det är en del i vårt värdegrundsarbete och ett av våra prioriterade mål.

 
 

Vart ska vi?

Syftet är att hjälpa barnen att kunna sätta ord på sina och andras känslor men även att hjälpa dem skapa förståelse kring de olika känslorna. Vi vill också att det ska kännas okej för barnen att visa sina känslor, alla har rätt att känna som man gör.

Vårt syfte:

Att öka barns förmåga till att:

 • Känna igen känslor och sätta namn på dem
 • Identifiera andras känslor

 • Ta andras perspektiv

 

Hur gör vi?

Vi kommer använda oss av arbetsmaterialet START. Start är ett material som har till syfte att främja utvecklingen av social och känslomässig kompetens hos barn, hur vi är mot varandra och att respektera att vi alla är olika och kan känna olika. 

Vi sitter i smågrupper i samlingen och samtalar med barnen. Hur mår man när man känner känslan? Varför känner man känslan? Vilken färg är känslan? Hur ser känslan ut? Hur ser du ut när du känner känslan? Hur hanterar du känslan?. Barnen får berätta om sina känslor utifrån sin egen förmåga och berätta om situationer där de känt olika känslor. Vi använder spegeln för att se hur vi ser ut när vi uttrycker våra känslor.  

Vi börjar med känslan glad och går sen vidare till ledsen och arg och som vi kopplar olika aktiviteter till.

Vi läser boken Visa dina känslor ur serien Kompisböcker.

 

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18