👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Föräldraaktiv Introduktion

Skapad 2022-05-24 08:32 i Gamla Tumlehedsvägen 100-104 förskola Göteborgs Stad
Introduktion
Förskola
Föräldraaktiv introduktion syftar mer till att träna barnet att vara i förskolan, med föräldrarna som tryggt stöd, än att träna barnet i att bli lämnat på förskolan. När de föräldraaktiva introduktionsdagarna är till ända lämnar föräldrarna barnet på förskolan den tid det ska vara där.

Innehåll

 

Var är vi?

Nya barn kommer att skolas in under hösten. En genomtänkt och trygg introduktion är viktig för att ge både barn och vårdnadshavare en bra start in i den nya värld som förskolan innebär. 

Vart ska vi?

 • Barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga med miljö, pedagoger och barn i förskolan.
 • Barn och vårdnadshavare ska känna tillit till pedagoger.
 • Barnen ska känna att det är roligt att komma till förskolan
 • Vi skapar en trygg och inbjudande miljö så barnen kan känna sig delaktiga, självständiga och utveckla sina förmågor.
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan
 • Vi delger information om förskolans arbets- och förhållningssätt. Även tillfällen för vårdnadshavaren att ställa frågor
 • Barnen lär sig våra gemensamt bestämda regler och rutiner och känner sig trygga i dom
 • Vi skapar en trygg barngrupp där alla känner en samhörighet. 

Hur gör vi?

  • Alla pedagoger ansvarar för att bygga upp en relation med barn samt vårdnadshavare.
  • Bra bemötande och varmt välkomnande där vi lyssnar in barn och vårdnadshavare.
  • Vi skapar en inspirerande miljö med förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i undervisningen utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
  • Vi delar upp barnen i mindre grupper men har även gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens introduktion.
  • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att bemöta, lyssna och återkoppla.
  • Vi använder rutiner som är lika varje dag och skapar tydlighet för barnen genom bilder och bildscheman.
  • Vi skapar samhörighet genom roliga aktiviteter under hela dagen, både under leken och i rutinsituationerna. Både inomhus och utomhus.
  • Närvarande och nyfiken personal som uppmuntrar och stöttar varje enskilt barn.

  • Ett uppföljningssamtal erbjudas efter färdig introduktion för att undersöka hur introduktionen har upplevts av vårdnadshavare.

Hur blev det?

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18