👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 21 Blåklockan Rymden och solsystemet

Skapad 2022-05-24 08:50 i 243721 Förskolan Vårbergsvägen 64 Stockholm Skärholmen
Förskola
Skärholmens verksamhetsidé: Skärholmens förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade, kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Innehåll

Planering - Vart ska vi? Hur gör vi? 

Vad tar vi med oss från reflektionen inför planeringen av den kommande veckan?

Fortsätta med högläsning i små grupper. Vi delar barnen i en yngre grupp och en äldre grupp så att alla kan vara delaktiga och prata, samtala och diskutera.

Fortsätta med små grupper när vi arbetar med skapande.

 Vad ska vi göra

Vi fortsätter med högläsning i små grupper.

Vi ska jobba med planeter och blue-bot och programmera blue-boten att gå till de olika planeterna.

Barnen får måla och göra klart sina planeter så att de kan ta hem dem.

 

Barnen ska välja en plats att sätta upp målningen med solar på.

 

ing av planeterna och att hänga upp de som blivit klara

Syfte? Varför ska vi göra det?
Ha rolig, skaparglädje och att befästa och fördjupa barnens kunskaper om Rymden.
Att barnen utvecklar sitt ordförråd.
Att barnen leker och kommunicerar.
Att barnen ska få skapa i olika material. 

Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Språk, kommunikation, lek och sampel.
Skapande och estetiska uttrycksformer 

Hur ska vi göra det? (genomförandet) Arbetssätt? Plats, material?
Skapande aktiviteter i smågrupper inne i olika rum.

Ta vara på barnens spontana lekar inne och ute på gården och i skogen. 
Leklera, trolldeg, lärplatta, högtalare.

Att mätta material, känna, lukta och räkna ingredienser vi använder i undervisningen
Måla och rita med koppling till rymden, solsystemet  och planeterna. Prata om färgerna.

Högläsning och bildpromenader med boksamtal.

Dokumentation - vad ska vi dokumentera? Bestäm fokus för dokumentationen under planeringen. 
Fokus på barnens kommunikation och frågor. Barnen lek och samspel kopplat till rymden. Skapande aktiviteter. Fånga barnens tankar och språk.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18