👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Områdets mål 2 Havet Angered centrum

Skapad 2022-05-24 09:14 i Trädgårdsgärdet 124 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Alla pedagoger analyserar resultatet av uppföljning och utvärdering i syfte att utveckla förskolans kvalité och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande.

Innehåll

Nuläge utifrån målet:

 • Använder veckoreflektionsmallen regelbundet. 
 • Ska börja använda SKA-uppföljningen. 

Aktiviteter där vi arbetar med målet: 

 • veckoreflektion
 • halvdagsplanering 
 • egenplanering 
 • handledning 

Förhållningssätt ( Hur gör jag?):

 • förberedda
 • utgår från strukturen
 • skapat veckostruktur över planerade aktiviteter 

Förväntat resultat utifrån målet: 

 • Skapa förutsättningar för att skapa en verksamhet där barnen utvecklas så långt som möjligt.

Kopplingar till läroplanen

 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
 • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
  Lpfö 18