👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa VT-22

Skapad 2022-05-24 09:24 i Ekarängskolan Borås Grundskola
Grundskola F Svenska
Bedömningsstöd, läsa VT-22.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Läsa VT-22

Nivå 1
Under nivå
Nivå 2
I nivå
Ljudning/ortografisk helordsläsning
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Läsningen börjar ännu inte att automatiseras.
Läsningen börjar automatiseras.
Flyt
Eleven kan läsa enkla meningar med flyt.
Kan ännu inte läsa meningar med flyt.
Kan läsa meningar med flyt.
Stannar upp
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Kan ännu inte stanna upp.
Kan stanna upp.
Korrigering
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Kan ännu inte korrigera vid behov.
Kan korrigera vid behov.
Förståelse
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Visar ännu inte förståelse för texters innehåll.
Visar förståelse för texters innehåll.
Förståelsestrategier
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Använder ännu inte olika förståelsestrategier.
Använder olika förståelsestrategier.