👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation & division

Skapad 2022-05-24 09:19 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi ska lära oss hur man räknar kort division och hur man multiplicerar ett flersiffrigt tal. Vi ska också träna på multiplikationstabellerna och divisionstabellerna, så att vi blir säkra på dem.

Innehåll

Konkretiserade mål

 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • Kunna använda "varje talsort för sig - strategin" vid multiplikation med ett flersiffrigt tal
 • Kunna göra uppställning i båda räknesätten
 • Kunna huvudräkning
 • Kunna räkna med kort division
 • Kunna multiplicera med 10, 100 och 1000
 • Kunna välja räknesätt vid textuppgifter

Bedömning

I slutet av arbetsområdet har vi ett litet prov, där du får chansen att känna efter hur säker du är på de olika momenten.

Bedömning skrivs också med hänsyn till deltagandet i par uppgifter, aktiv deltagande i lektionerna och ett kort test som görs i slutet på varje vecka.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation & division

Multiplikation

Du behöver träna på det området
Du är osäker på det
Du är ganska säker på det
Du är helt säker på det
Kan tolka muntlig information
Kan använda prioriteringsregler
Kan utnyttja beräkningar i ett talområde för att göra beräkningar i ett utökat talområde
Kan olika metoder för att lösa multiplikationsuppgifter (t.ex. talsortsräkning)
Kan tolka skriftlig information
Kan använda multiplikations begreppen (t.ex. produkt, faktor)
Kan multiplikationstabellerna 1-4
Kan multiplikationstabellerna 5-6
Kan multiplikationstabellerna 7-9

Division

Du behöver träna på det området
Du är osäker på det
Du är ganska säker på det
Du är helt säker på det
Kan tolka muntlig information
Kan använda skriftlig metod i division
Kan beräkna enkla uppgifter med division
Kan kontrollera resultatet i division med hjälp av multiplikation
Kan använda och förstå restens innebörd vid division
Kan tolka skriftlig information
Kan lösa problem med informella symboler
Kan lösa problem med talgåtor
Kan motivera sin lösning med matematiska resonemang