👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska författare

Skapad 2022-05-24 09:54 i Österåkers gymnasium Österåker
Grundskola F Svenska
Muntlig presentation av svenska författare

Innehåll

Instruktioner:

  • Muntlig presentation (ca 5 min)
  • PowerPoint - mycket bilder/lite text
  • Källor/länkar (sista sidan i PP)

Innehåll i PP:

  • Författarens liv/bakgrund (familj, uppväxt, utbildning, yrkesliv)
  • Författarskapet (typ av texter, urval kända texter med koppling till författaren/hens liv/dåtidens samhälle)

Författare:

Selma Lagerlöf
August Strindberg
Karin Boye
Stig Dagerman
Pär Lagerkvist
Vilhelm Moberg
Ivar Lo-Johansson
Moa Martinson
Per Anders Fogelström
Gustaf Fröding

Matriser

Sv
Svenska författare

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Ny aspekt
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Ny aspekt
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.