👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lägesmått och cirkeldiagram

Skapad 2022-05-24 10:11 i Kärna skola Linköping
Grundskola 5 – 6 Matematik
Vi ska under några veckor arbeta med lägesmått samt räkna och tolka olika cirkeldiagram.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • tolka cirkeldiagram
 • omvandla mellan bråkform, procent och decimalform
 • beräkna medelvärde
 • beräkna median
 • beräkna typvärde

 

För att lära dig kommer du att:

 • få lektionsgenomgångar
 • arbeta enskilt
 • arbeta i grupp
 • mini-whiteboards

 

 

Du visar vad du kan när:

 • du genomför tester
 • vi har muntliga diskussioner både i liten grupp och i helklass
 • du genomför avstämningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Lägesmått och cirkeldiagram

Cirkeldiagram och omvandling mellan procent, decimalform och bråkform

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Cirkeldiagram
Du är osäker på hur man tolkar ett cirkeldiagram.
Du kan tolka olika cirkeldiagram. Du kan även beräkna antal från enkla cirkeldiagram.
Du kan tolka olika cirkeldiagram. Du kan beräkna mer komplexa problem som har med cirkeldiagram att göra.
Omvandlingar mellan procent, bråk och decimalform
Du är osäker på omvandlingar mellan enheterna.
Du är säker på omvandlingar mellan enheterna och kan lösa enkla problem som behandlar bråk.
Du är säker på omvandlingar mellan enheterna och kan lösa mer komplexa problem som behandlar bråk.

Lägesmått

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Medelvärde
Du är osäker på hur man räknar ut medelvärdet.
Du kan räkna ut medelvärdet på enkla uppgifter.
Du kan räkna ut medelvärdet på mer komplexa uppgifter.
Median
Du är osäker på hur man bestämmer medianvärdet.
Du kan räkna ut medianvärdet på enkla uppgifter.
Du kan räkna ut medianvärdet på mer komplexa uppgifter.
Typvärde
Du är osäker på hur man räknar ut typvärdet.
Du kan räkna ut typvärdet på olika uppgifter.