👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2022-05-24 10:19 i Gåvsta skola Uppsala
Eleven lär sig om människors levnadsvillkor under olika perioder och gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu. Eleven får lära sig hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen. Eleven får bekanta sig mer med tidslinjer och några tidsbegrepp.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om livets uppkomst och människans utveckling. Du kommer att arbeta med hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt hur kan vi se spår av detta i vår tid.

Innehåll

 

 

Mål

Du ska kunna:

 •  ge exempel på hur livet var på stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 •  göra en enkel jämförelse med hur livet är idag
 • ge exempel på hur man kan hitta spår i naturen från dessa perioder
 • begreppen dåtid och nutid samt istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • samtala och diskutera
 • läsa texter och svara på frågor
 • se filmer
 • göra enkla jämförelser mellan livet nu och då
 • olika bilduppgifter
 • göra en tidslinje
 • läsa om berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi 
 • skriva en berättande text

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas:

 • utifrån din delaktighet i samtal och diskussioner
 • din förmåga att kunna söka fakta och svara på frågor samt skriva en berättande text
 • sätta ut händelser i rätt ordning på en tidslinje

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Forntiden

>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
Hur man levde
 • SO   3
Du berättar på ett enkelt sätt hur människor levde under jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel något om deras bostäder, kläder, verktyg eller mat.
Du berättar hur människor levde under jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat.
Du berättar hur människor levde under jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du berättar till exempel om deras bostäder, kläder, verktyg och mat. Du jämför, ser likheter och skillnader. Du berättar om skillnaderna och likheterna och beskriver varför det är så.
Spår från forntiden
 • SO   3
Du ger något exempel på spår från forntiden i naturen och i språket.
Du ger exempel på spår från forntiden i naturen och i språket. Du jämför spåren och resonerar om vilken tid de kommer från.
Du ger exempel på spår från forntiden i naturen och i språket. Du jämför spåren och resonerar om vilken tid de kommer från. Du berättar om spåren och beskriver något om varför de finns, hur har de uppkommit eller varför finns de kvar.
Tidslinjer
 • SO   3
Du sätter ut stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Du använder tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Du sätter ut stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Du kan resonera kring varför de heter som de gör. Du använder tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, stenålder, bronsålder och järnålder.
Du sätter ut stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Du kan resonera kring varför de heter som de gör och varför en period övergår i en annan. Du använder tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid, stenålder, bronsålder och järnålder. .