👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Respekt Solrosen maj-juni 2022

Skapad 2022-05-24 10:18 i Förskolan Eken Östhammar
Jämställdhetsplanering Empati
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt. Under månaderna maj-juni har vi fokus på området respekt.

Innehåll

Avdelningens mål

 • Respektera varandras olikheter
 • Vänta på sin tur.
 • Behandla djur och natur och föremål med respekt.

 

Aktivitet

 • I alla vardagliga situationer, 
 • Vi kopplar det till temat som vi har - hållbar utveckling. Undersöker samband i naturen..
 • Pratar om allas lika värde, genom att läsa böcker, barnkoventionen...

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med respekt sker kontinuerligt och uppmärksammas tillsammans i den dagliga verksamheten. I de dagliga rutinsituationerna, samlingar och planerade aktiviteter. 

 

Utvärdering/uppföljnin

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18