👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastiksalendag - Jäderfors fritids

Skapad 2022-05-24 10:34 i Jäderfors skola Sandviken
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 6
En FRIPP för den fast dagen då vi erbjuder eleverna att gå till gymnastiksalen.

Innehåll

Rubrik: Gymnastiksalendag

 

 

Tidsperiod: VT-22

 

 

Arbetsområde/syfte: 

 • Möta elevernas intresse om att få vara i gymnastiksalen
 • Slippa tjat om att få gå dit och att vi ska slippa säga nej flera gånger för att eleverna frågar om att gå dit när verksamheten inte klarar av att erbjuda det.

 

Nulägesbeskrivning:

 • Flera elever uttrycker ofta att de vill gå till gymnastiksalen eller frågar om de får gå dit. Vi måste ofta säga nej p.g.a. vi inte är tillräckligt med personal när eleverna frågar. 

 

Mål

 • Vi vill att eleverna ska slippa fråga om att gå till gymnastiksalen då de vet att de får möjlighet att gå dit vid ett  tillfälle i veckan.  
 • Eleverna har fått chans till att utveckla sin grovmotorik och öva på turtagning samt att samsas om saker. 

Metod

 • Vi erbjuder eleverna möjlighet att få gå till gymnastiksalen på måndagar.
 • Två grupper skapas inför varje måndag som är baserad på hur schemat för dagen ser ut, ena gänget erbjuds att gå före mellanmålet och det andra gänget efter mellanmålet. På så sätt får alla som är på fritids den dagen chansen att gå till gymnastiksalen.

 

Dokumentation: 

 • Vi för ingen detaljerad dokumentation kring detta utan mestadels muntligt.

 

Uppföljning/avstämning: 

 • Vi följer upp och gör avstämningar regelbundet i arbetslaget på fritids.

 

Utvärdering:

 • Vi utvärderar i slutet av terminen hur vi upplever att detta fungerat. 

 

Resultat:

 • Det har blivit mindre tjat om att få gå till gymnastiksalen. 
 • Många elever har valt att gå till gymnastiksalen. 

 

Analys av resultat:

 • Eleverna frågar inte lika ofta om de får gå till gymnastiksalen övriga dagar än måndagar. 
 • Eftersom många av eleverna valt att gå till gymnastiksalen så är det flera elever som fått träna på sin grovmotorik. 

 

Nya mål: 

 • Erbjuda mer styrda aktiviteter när vi är i gymnastiksalen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -