👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig Slutuppgift Tourist in Deutschland

Skapad 2022-05-24 10:50 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska
Muntlig Slutuppgift Tourist in Deutschland Dramatisering och Interaktion

Matriser

ModDeu
Muntlig Slutuppgift Tourist in Deutschland

E
C
A
Muntlig framställning
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Interaktion
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Interaktionsstrategier
Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.
Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
Källor
Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.