👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serieskapande

Skapad 2022-05-24 10:55 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Bild
Under några veckor kommer vi att lära oss allt om hur vi framställer en serie. Vi kommer lära oss hur vi tecknar känslor, förstärker och informerar med hjälp av pratbubblor och tecken.

Innehåll

Vad:

Bildframställning: framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier.

Redskap för bildframställning: olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. samt verktyg för teckning och hur dessa benämns.

Bildanalys: ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtal om bilders utformning och budskap

 

Varför: 

Undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. 

Mål:

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Matriser

Bl
Serieskapande

Ej godtagbart
Eleven har ännu inte visat att hen kan använda tekniker inom ämnet för att på ett enkelt men effektivt sätt uttrycka sig. Serien är inte inlämnad eller inte skapad enligt instruktion
Godtagbart
Använt få tekniker (känslouttryck, bildutsnitt, pratbubblor, igenkänningstecken, effekter) på ett enkelt men effektivt sätt. Serien är enklare tecknad med en tydlig berättelse.
Mer än godtagbart
Använt tekniker (känslouttryck, pratbubblor, bildutsnitt, igenkänningstecken, effekter) på ett avancerat och annorlunda sätt. Serien har avancerade karaktärer och miljöer.