👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä- och metallslöjd- åk7- RAM- v. höst 2022

Skapad 2022-05-24 10:59 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Vi ska smycka våra toaletter gemensamt. Ett föremål, gärna personligt ska ramas in med avancerad sammansättning- bladning.
Grundskola 7 Slöjd
Vi ska smycka våra toaletter gemensamt. Ett föremål, gärna personligt ska ramas in med avancerad sammansättning- bladning.

Innehåll

Under inledningen och större delen av terminen kommer du som elev att välja ett föremål som ska ramas in.
Vi använder oss av en teknik- bladning, vilket kräver hög precision med både gällande hyvling samt sågning.
Tanken är att alla ramar ska ställas ut på skolans alla toaletter. En grupp om 3-4 elever smyckar en toalett.
Det kommer skapa toaletter med med personliga konstverk.
Nedan två filmer som förklarar hur en ritning samt hörnsammansättning s.k. bladning går till.
Vi kommer se dessa under lektionstid- gäller alla,  men du kan se den vid behov eller om du missat en lektion.

Uppgifter

  • Trä- och metallslöjd- utvärderingsfrågor till ram

Matriser

Sl
Betygsmatris Lgr-11, enligt tillägg/ förändringar ht-22

E
C
A
Idéutveckla
Jag utvecklar i viss utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar då hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Jag utvecklar i relativt stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövar då hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Jag utvecklar i stor utsträckning idéer med utgångspunkt i inspirationskällor och prövar och omprövar då systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Framställa
Jag formger och framställer slöjdföremål på ett delvis genomarbetat sätt.
Jag formger och framställer slöjdföremål på ett genomarbetat sätt.
Jag formger och framställer slöjdföremål på ett väl genomarbetat sätt.
Framställa
I slöjdarbetet använder jag verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet använder jag verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet använder jag verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Överväga
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt.
Värdera
Jag för enkla resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.
Jag för utvecklade resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.
Jag för välutvecklade resonemang om arbetsprocessen och resultatet samt hur det genomförda arbetet har påverkat kvaliteten, uttrycket och miljön.