👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religon- islam, kristendom och judendom

Skapad 2022-05-24 11:45 i Tollarps skola Kristianstad
Vi lär oss om islam, judendom och kristendom och tittar på likheter och skillnader.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. När många människor tror på samma saker och lever efter samma tankegångar kallar vi det för en religion. Du ska få lära dig om några högtider, symboler, heliga platser och heliga skrifter inom kristendomen, judendomen och islam.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Vad är religion?

Vilka symboler, seder, högtider och platser kopplas till islam, kristendom och judendom?

Göra jämförelser och hitta likheter och skillnader mellan de tre religionerna.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att:

- läsa faktatexter.

- titta på filmer.

- arbeta med bilder.

- diskutera kring olika frågeställningar och jämföra de olika religioner med varandra.

-öva begrepp.

 •  

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • helig byggnad (kyrka, moské, synagoga) 

 • helig symbol (korset, Davidsstjärnan, månskära)

 • rabbin, Imam, präst

 • religion

 • heliga skrifter (bibeln, koranen, tora)

 • Stora högtider

 • Kristendom, Judendom och Islam

Bedömning

Matris se nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3

Matriser

SO
Religon- islam, kristendom och judendom

Du är på väg mot målet.
Du når målet.
Eleven kan samtala om frågor som berör religion.
 • SO   3
Eleven kan beskriva någon plats som är viktig för kristendomen, judendomen och islam.
 • SO   3
Du känner till några olika symboler och heliga skrifter och kan koppla ihop dem med rätt religion.
 • SO   3