👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition & subtraktion strategier

Skapad 2022-05-24 12:35 i Friskolan Asken Grundskolor
Additionsuppställning
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vilka olika räknestrategier finns det exempel på i klassen när man ska räkna med tiotalsövergångar? Hur räknar man addition och subtraktion med hjälp av uppställningar? Det är viktigt att kunna göra en rimlighetsbedömning för få en hum för resultatet vid beräkningar och uppskattningar, både i vardagliga och matematiska situationer.

Innehåll

När man jobbar med uppställningar, utvecklas det en känsla för rimlighet. I vardagen gör du ofta uppskattningar istället för exakta beräkningar. Det kan till exempelvara att bedöma rimligheten i en överslagsberäkning av hur lång tid det tar för dig att gå till skolan, eller om det är rimligt att 146 adderat med 6 är lika med 34.

Du ska arbeta med skriftlig räknemetod för addition, rimlighetsbedömning vid uppskattningar och uppställningar i addition.


Du ska kunna lösa problem med addition i vardagliga situationer och använda begreppet uppskattning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Addition & subtraktion strategier

Subtraktion och addition

Du behöver träna på det momentet
Du är osäker på det
Du är ganska säker på det
Du är helt säker på det
Kan additions- och subtraktions begrepp
Kan räkna med uppställningar i addition
Kan räkna med uppställningar i subtraktion
Kan tolka skriftlig information
Kan välja lämplig metod för addition och subtraktion