👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt: Sand

Skapad 2022-05-24 12:39 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 7 Svenska
I det här arbetsområdet ska vi läsa en gemensam bok som heter Sand. Vi arbetar med läsning, läsförståelse, diskussioner och skriftlig produktion.

Innehåll

Förmågor:

Vi kommer att lyssna  på delar av boken. Resterande delar läser du själv

Vi kommer att arbeta med läsförståelseuppgifter på OneNote och forms

Vi kommer att ha boksamtal för att öva på diskussion men också att visa läsförståelse muntligt.

Vi kommer skriva sammanfattningar och en reflekterande text om Amad.

 

Upplägg:

Vecka 17:

1. Lärare läser högt i kapitel 1

 • Vilka 4 personer får vi möta?
 • Vad har de gemensamt?
 • Vad har de för relation till varandra?

Vi svarar på frågorna muntligt i helklass. Därefter svarar du skriftligt på OneNote svenska.

2. Läs på egen hand, kapitel 2-5

3.Förbered frågor inför boksamtal/diskussion

Kopiera in frågorna till din OneNote under fliken Sand kapitel 1-5 och besvara dem enskilt.

 • Vad får du reda på om Amad?
 • Vad menar Cordelia med "Tänk dig ett trasigt bollhav"
 • Hur hjälper Amad till på sin nya praoplats?
 • Om du själv hade gjort prao, skulle du själv vilja välja prao eller bli tilldelad en plats?
 • Vad händer med Niklas på företaget? Varför tror du det händer?
 • På vilket sätt tror du företaget hänger ihop med den kommande mässan?

Svara på frågorna på OneNote svenska

 • Hur ser Amad på sin framtid vad gäller vuxenliv och yrkesval?
 • Vad tänker Amad om sin praoplats när han är på väg dit?
 • Hur reagerar Amad när Cornelia ger honom en uppgift?

 

Vecka 18

1.Hänger du med i läsningen? (formslänk ligger på lärloggen)

2.Lärare läser högt, kapitel 6-7

3.Du skriver en sammanfattning av kapitel 6-7 tillsammans med din bänkkamrat. Klistra in sammanfattningen i kommentarfältet på dagens lärlogg.

4.Läs på egen hand i kapitel 8 och 9. skriv en EGEN sammanfattning. Skriv den på OneNote svenska under fliken Sand kapitel 8-9

5.Därefter fortsätter du att läsa kapitel 10-11, 12. Skriv en EGEN sammanfattning under fliken kapitel 10-12 på OneNote svenska.

6.Förbered dig inför diskussionen

 • Har Amad förändrats på något sätt? Vad är det i så fall som har gjort att han har förändrat sig. Är det något som du kan känna igen från verkligheten?
 • Är berättelsen trovärdig eller inte? Varför? På vilket sätt?
 • Den här berättelsen är på många sätt kopplade till olika ämnen och verkliga livet. Ge exempel.

 

Vecka 19

1.Läraren läser högt t.o.m. sidan 74

2.Läsförståelsetest när du är klar med kapitel 19. (Formslänk ligger på dagens lärlogg)

3.I boken Sand får vi veta att Amad till en börja inte tror på sig själv och inte heller vet vad han ska bli. Vad tänker du om ditt framtida yrkesval? Gör testet i länken:

https://www.framtidsvalet.se/intressetest/

2. Vad tror ni om era framtida yrkesval? (muntligt helklass)

3. Tyst läsning i boken

 

Vecka 21

1. Läs ut boken Sand

2. Skriv en reflekterande text om Amad

Vem är Amad? På vilket sätt förändrades han? Vad har hänt honom? Hur slutar boken för honom?

Skriv så utförligt du kan med ett varierat och korrekt språk. Uppgiften ligger på Unikum.

 

Uppgifter

 • SAND - läsförståelse kapitel 13-19

 • Reflekterande text om Amad

Matriser

Sv
Läsförståelse svenska åk 7-9

Kunskapskrav motsvarande E
Kunskapskrav motsvarande C
Kunskapskrav motsvarande A
Läsförståelse
 • Sv
Genom att göra enkla sammanfattningar av textens innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar textens innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.

Sv
Bedömningsmatris boksamtal

E
C
A
Samtal
 • Sv
 • Sv
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv
Reflekterande text

E
C
A
Skriftligt förmåga
 • Sv
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Du kan skriva en reflekterande text med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en reflekterande text med relativt väl fungerande anpassning till texttyp språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en reflekterande text med väl fungerande anpassning till texttyp och språkliga normer och strukturer.
språklig variation
 • Sv
 • Sv
 • Sv
viss språklig variation
relativt god språklig variation
god språklig variation
textbindning
 • Sv
 • Sv
 • Sv
enkel textbindning
utvecklad textbindning
välutvecklad textbindning
Innehåll
 • Sv
 • Sv
 • Sv
enkelt innehåll
utvecklat innehåll
välutvecklat innehåll