👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2022-05-24 14:01 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vissa saker är väldigt svåra att göra utan att först läsa instruktionen. Det kan t.ex. vara när man ska göra ett experiment, rita något eller bygga ihop en ny leksak. Texter som berättar hur vi ska göra något kallas för instruerande texter. Vi ska nu lära oss hur man skriver en instruerande text på bästa sätt. Vi ska även prova att följa någon annans instruktioner.

Innehåll

Innehåll

Vecka 17-21

 

Vad vi ska arbeta med:

Följa instruerande texter muntligt och skriftligt.

Skriva instruerande texter.

Förstärka texterna med instruerande bilder.

 

Hur vi ska arbeta:

Enligt cirkelmodellen, läsa instruerande texter, följa instruerande texter och skriva egna instruerande texter.

Använda läsförståelsestrategier för att bättre förstå en instruerande text.

Med kooperativa övningar.

Följa muntliga och skriftliga instruerande texter i helklass, i par och enskilt.

Skriva texter i helklass, i par och enskilt.

Använda checklistor för att kontrollera texterna.

Rita egna bilder som förstärker instruktionerna.

 

Hur vi ska bedöma målen i matrisen nedan:

Du deltar aktivt i det gemensamma skrivandet i helklass och i par.

Du följer skriftliga och muntliga instruktioner så att uppgifterna blir utförda på rätt sätt. 

Du skriver en instruerande text med en rubrik, materiellista och med instruktioner i rätt ordning. Du använder verb i början av dina instruktioner. I texten stavar du de vanligaste orden korrekt och använder mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Du ritar själv instruerande bilder som förstärker din text.

 

Tidsram

Vecka 

Lektion 1 

Lektion 2 

17

 Introduktion  Bygga upp kunskaper
18 Förstå hur en instruerande text är uppbyggd. Förstå hur en instruerande text är uppbyggd, imperativ!
19 Skriva en instruerande text i helklass! Skriva en instruerande text i par!
20 Skriva en instruerande text enskilt. Följa en klasskamrats instruktioner. 
21 Planera en instruerande text i par.

Skriva en instruerande text enskilt, bedömning! 

Självbedömning/bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3

Matriser

Sv SvA
Instruerande text

Följa en skriftlig instruktion

Nivå 1
Insats krävs för att nå kunskapsmålen för området.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för området.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper för området.
Följer en skriftlig instruktion steg för steg.
 • Sv  1-3
 • SvA  1-3
Följer en skriftlig instruktion steg för steg med hjälp av en vuxen.
Följer själv en enkel skriftlig instruktion steg för steg så att uppgiften blir utförd på rätt sätt.
Följer självständigt en skriftlig instruktion steg för steg så att uppgiften blir utförd på rätt sätt.

Följa en muntlig instruktion

Nivå 1
Insats krävs för att nå kunskapsmålen för området.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för området.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper för området.
Följer en muntlig instruktion steg för steg.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • SvA  1-3
 • SvA   3
Följer en muntlig instruktion steg för steg med hjälp av en vuxen.
Följer själv en enkel muntlig instruktion steg för steg så att uppgiften blir utförd på rätt sätt.
Följer självständigt en muntlig instruktion steg för steg så att uppgiften blir utförd på rätt sätt.

Skriva en instruerande text

Nivå 1
Insats krävs för att nå kunskapsmålen för området.
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för området.
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper för området.
Skriver en instruerande text med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • SvA  1-3
 • SvA   3
Skriver en instruerande text med hjälp av en vuxen.
Skriver själv en instruerande text med enkla instruktioner i logisk ordning. Texten innehåller en materiellista. Instruktionerna börjar oftast med verb.
Skriver självständigt en instruerande text med mycket tydliga instruktioner i flera led. Texten innehåller en materiellista. Instruktionerna är i logisk ordning och börjar oftast med verb.
Skriver meningar med mellanrum, stor bokstav och punkt
 • Sv   3
 • SvA   3
Använder mellanrum, stor bokstav och punkt vid enstaka tillfällen.
Använder oftast mellanrum, stor bokstav och punkt.
Stavning av småord.
 • Sv   3
 • SvA   3
Stavar ljudenligt eller med hjälp av vuxen.
Stavar de flesta småord korrekt.
Stavar självständigt alla ord rätt.
Förstärker text med bild.
 • Sv   3
 • SvA   3
Målar en bild.
Målar en bild som till viss del förstärker instruktionen.
Målar tydliga och instruerande bilder som förstärker instruktionerna.