👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2022-05-24 14:16 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska Historia
När var medeltiden? Hur levde människorna på medeltiden? Vem eller vilka styrde under medeltiden? Vilka var Birger Jarl och Heliga Birgitta och vad innebar egentligen den så kallade digerdöden? Det här och mycket annat ska vi jobba med i ämnet historia.

Innehåll

Undervisning 

 • Du kommer att få läsa om medeltiden i Puls SO 
 • Du kommer att arbeta med övningar i arbetsboken 
 • Du kommer att få göra ett medeltidastudiebesök i Linköpings Domkyrka 
 • Du kommer att få titta på filmer om medeltiden 
 • Du kommer att få arbeta med ord och begrepp
 • Du kommer att få skriva en återberättande text om medeltiden

Det här ska du kunna när du arbetat med medeltiden

 • Du ska veta när medeltiden var 
 • Du ska förstå vilken betydelse kyrkan och kristendomen hade på medeltiden.
 • Du ska kunna förklara vad bönderna gjorde på medeltiden och hur bondefamiljen såg ut
 • Du ska förstå vad frälset innebär
 • Du ska kunna jämföra frälsets liv med böndernas liv under medeltiden
 • Du ska kunna förklara vem Birger jarl var och vad han gjorde för Sverige under medeltiden
 • Du ska kunna förklara vem Heliga Birgitta var och varför hon var så uppmärksammad
 • Du ska ha kunskap om olika sjukdomar som fanns under medeltiden och kunna förklara vad digerdöden är

Bedömningsformer 

 • Du visar dina kunskaper och förmågor genom att arbeta på lektionerna och delta i diskussioner om medeltiden
 • Vi kommer också ha ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6