👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B (kapitel 4)

Skapad 2022-05-24 14:27 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
I det här kapitlet har vi arbetat med geometri och mätning. Vi har lärt oss några geometriska objekt. Vi har även lärt oss begreppen liter och deciliter.

Innehåll

Innehåll:

  • Geometriska objekt: Punkt, linje, stråle, sträcka och öppen polygon. 
  • Vinklar
  • Geometriska objekt: Månghörning, rektangel, kvadrat, rätblock, kub, cirkel och klot.
  • Mäta med linjal, centimeter.
  • Enheterna liter och deciliter.
  • Stapeldiagram och cirkeldiagram.

 

Begrepp:

punkt, linje, sträcka, vinkel, triangel, klot, rätblock, kub, liter, deciliter

Matriser

Ma
Favorit matematik 2B (kapitel 4)

Behöver träna mer
Når målen
Jag kan mäta med linjal och utgå från 0.
Jag kan addera med tal och enheter i centimeter.
Jag kan subtrahera med tal och enheter i centimeter.
Jag kan mäta med linjal oavsett var jag startar på linjalen.
Jag känner igen och namnger objekten punkt, linje och stråle.
Jag känner igen och namnger geometriska objekten; hörn, vinklar och sidor.
Jag kan rita geometriska objekt med hjälp av linjal.
Jag känner igen tecknet för rät vinkel.
Jag känner igen och namnger vinklarna: rät, spetsig och trubbig.
Jag vet att liter är mer än deciliter.
Jag kan visa att 10 deciliter är lika mycket som 1 liter.