👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma år 4 vt 2022 "Diagram och lägesmått"

Skapad 2022-05-24 15:17 i Kärna skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska under några veckor arbeta med olika typer av diagram. De två lägesmåtten medelvärde och median kommer vi också bekanta oss med.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

Läsa av och tolka olika typer av tabeller och diagram.

Räkna ut medelvärde och median.

Kommunicera dina lösningar på ett tydligt sätt.

Använda dig av grundläggande begrepp inom området.

 

För att lära dig kommer du att:

Ta del av genomgångar.

Arbeta såväl enskilt som i grupp.

Delta i matematiska diskussioner i mindre grupp och i helklass.

Utvärdera och diskutera olika beräkningar och redovisningar parvis eller i grupp.

 

Du visar vad du kan när du: 

Deltar i muntliga diskussioner och resonemang.

Arbetar under lektionerna.

Visar hur du har löst olika uppgifter.

Genomför avstämningar och test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ma år 4 vt 2022 diagram och lägesmått

Lägesmått

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Medelvärde
Räkna ut medelvärde utifrån att få en totalsumma och sedan dividera med antalet.
Du har ännu ej visat detta.
Du kan räkna ut ett medelvärde utifrån att addera ihop alla talen och sedan dividera med antalet. Ex. 6, 12, 4, 10 6+12+4+10=32 32/4=8 Medelvärde=8
Du kan räkna ut vilka talen är utifrån att du vet medelvärdet och antal tal. Ex. 5 tal har medelvärdet 8. Tre av talen är 12, 10 och 7. Vad kan de två övriga talen vara? 8*5 =40 12+10+7=29 40-29=11 De två talen skulle kunna vara 3 och 8.
Median
Storleksordna talen och talet i mitten är ditt medianvärde.
Du har ännu ej visat detta.
Du kan sätta ut en median när du har ett ojämnt antal värden.

Diagram och tabeller

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa av diagram
Du har ännu j visat detta.
Du läser av tabeller och diagram med viss säkerhet. Du kan även göra någon beräkning utifrån tabellerna och diagrammen.
Du läser av tabeller och diagram med säkerhet. Du kan även göra olika beräkningar utifrån tabellerna och diagrammen.
Konstruera diagram
Du har ännu ej visat detta
Du kan konstruera ett stapeldiagram utifrån givna värden i en tabell. Diagrammet går till stor del att följa.
Du kan konstruerar ett stapeldiagram utifrån givna värden i en tabell. Diagrammet är noggrant gjort och går enkelt att följa.
Kommunikation
Du har ännu ej visat detta.
Du visar delvis dina beräkningar och anger ibland svar och enhet på uppgifter.
Du visar tydligt dina beräkningar och använder svar och enhet på uppgifter.
Begrepp
Du har ännu ej visat detta.
Du känner till några vanliga begrepp inom arbetsområdet statistik.
Du känner till många av de vanliga begreppen inom arbetsområdet statistik.