👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på no- Vatten och luft år 4

Skapad 2022-05-24 15:38 i Stordammens skola Uppsala
Hur eleverna arbetar med att ta till sig ämnet om vatten och luft
Grundskola 4 Kemi
Vi kommer undersöka vatten och luft och deras egenskaper under två veckor.

Innehåll

Syfte och förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Undervisningen i ämnet fysik/kemi ska syfta till att eleverna utvecklar förmågorna analysera, kommunicera, hantera information om fysikaliska/kemikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta på olika sätt och med olika läromedel, tex:

-Koll på NO
-läsa texter tillsammans ur läroböcker och från webben
-se på film
-genomföra enkla undersökningar i redovisande form
-rita förklarande bilder
-samtal och diskussioner i klass och i grupp

Bedömning

Du ska kunna:

Veta vad en vattenmolekyl består av

Känna till vattnets tre former- flytande form, fast form och gasform

Veta vad luft är

Känna till kemiska beteckningen för vatten, koldioxid och syre

Känna till några egenskaper hos luft

Vattnets kretslopp

Fotosyntesen

Dokumentera och genomföra experiment

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kunskapskraven för år 4-6 kemi

Diskutera, samtala
 • Tk  4-6
 • Ke
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. .
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Undersöka
 • Tk  4-6
 • Ke
 • Ke  4-6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utrustning och säkerhet
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamåls enligt och effektivt sätt.
Kemiska sammanhang
 • Ke  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Luft och vatten
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.