👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 8 vt22

Skapad 2022-05-24 15:57 i Stenkulan Lerum
Planering med matris i ämnet hem- och konsumentkunskap för åk 8
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Hem -och konsumentkunskap åk 8 Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsan ekonomi och miljö (H.E.M). Eleverna ges förutsättningar i undervisningen att utveckla sin förmåga att PLANERA och TILLAGA mat & måltider för olika situationer och sammanhang, HANTERA och LÖSA praktiska situationer i hemmet och VÄRDERA olika val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling. Undervisning i ämnet i hem- och konsumentkunskap ska syfta till - att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete ekonomi och konsumtion i hemmet. - att bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. - att eleverna för möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. - att bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning hemma - att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll. Under vårterminen har vi undervisning i ämnet en gång i veckan, 140 min varje gång. På lektionerna kommer vi jobba både med teori och praktik.

Innehåll

Matriser

Hkk
Kunskapskrav för hem- och konsumentkunskap åk 8

Förmågan att PLANERA och TILLAGA mat och måltider för olika situationer och sammanhang

Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper för det lägsta godkända nivå.
Eleven kan planera måltider och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera måltider och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav
Eleven kan planera måltider och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper för det lägsta godkända nivå.
Eleven kan tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav
Eleven kan tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.

Förmågan att HANTERA och LÖSA praktiska situationer i hemmet

Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper för det lägsta godkända nivå.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper för det lägsta godkända nivå.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Förmågan att VÄRDERA val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper för det lägsta godkända nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
.Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper för det lägsta godkända nivå.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.