👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva (Berättelseboken)

Skapad 2022-05-24 16:10 i Jutarumsskolan Halmstad
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Varje vecka kommer du få träna på att skriva texter för hand i din berättelsebok. När du skriver tränar du på stavning, inledning-handling-avslut, samt punkt och stor bokstav. Du skriver enskilt och målar bilder som överensstämmer med din text. Du kommer jobba efter ett arbetsschema och lär dig med hjälp av en respons hur du kan förbättra din text tills nästa gång.

Innehåll

Skriva

Följande mål ligger till grund för arbetet

Du ska:

 • kunna skriva berättande texter med röd tråd där det finns inledning, handling och avslut.

 • kunna skriva meningar med punkt, små och stora bokstäver på rätt ställe.

 • kunna skriva med tydlig handstil.

 • kunna stava till vanliga och ofta förekommande ord.

 • kunna planera ditt skrivande med hjälp av ett arbetsschema

 • kunna förbättra och bearbeta din text utifrån en responsmall.

 

Undervisning

Du kommer att:

 • träna på att bygga upp en berättelse med början, handling och slut.
 • träna på hur man skriver meningar med punkt och stor bokstav på rätt ställe.
 • träna på att planera ditt arbete med hjälp av ett arbetsschema.
 • träna på att förbättra och bearbeta din text utifrån en responsmall.

 

Bedömning

Bedömning sker vid varje lektion, på varje text där vi tittar på hur du skriver berättelser med röd tråd, samt en fungerande handling. 

Vi använder oss av skolverkets bedömningsstöd i skrivning. Vi använder även ett H4 test där vi kan se om du automatiserat att läsa/stava vanliga ord rätt.

 

För godtagbara kunskaper
Jag kan med stöttning av vuxen skriva berättande texter
Jag kan skriva meningar med stor bokstav och punkt.
Jag stavar vanliga ord rätt.
Jag skriver berättande texter med inledning, handling och avslut men behöver ibland stöd av vuxen.
Jag behöver stöd i att bearbeta min text.
Jag har en tydlig handstil.

 

För mer än godtagbara kunskaper
Jag skriver berättande texter på egen hand, utan stöttning från vuxen.
Jag kan skriva längre meningar med varierat innehåll på egen hand.
Jag använder olika skiljetecken.
Jag kan stava icke ljudenliga ord.
Jag skriver berättande texter med tydlig inledning, handling och avslut.
Jag kan på egen hand göra förtydliganden i min text.
Jag har en tydlig handstil.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3