👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL Poststrukturell teori

Skapad 2022-05-24 16:34 i Rödluvans förskola Svedala
Förskola
Planeringsmall för Poststrukturell teori.

Innehåll

 

Pedagogisk dokumentation – förberedelse-samplanering

 

Förberedelse-samplanering

Samtolkade och med barnen framförhandlade mål under processen:

 

Förberedelse och process utifrån frågor med didaktisk koppling:

Vad- Är det valda intresset utforskningsbart? Är intresset konkret och möjligt att utforska både med kropp och tänkande, ”bodymind”?

 

Vem/Vilka - Utgår intresset från barnens frågor och funderingar, och vilka barn är intresserade? Hur ser de sociala och materiella mötena ut (socio-materiella relationer och intra-aktioner)?

 

När -Var - Var utforskas intresset? Inne-ute, i stora eller små grupper. 

 

Hur - Vilka material tycks attrahera barnen? Vilka uttrycksformer passar innehållet som utforskas? På vilket sätt kan vi utforska intresset? 

- Hur blir det ett transdisciplinärt innehåll, vilka ämnen kan mötas? 

- Hur har vi möjliggjort för rhizomatiskt lärande? 

- Hur dokumenterar vi för att ge barnen en uppfattning om sig själv? (subjektskapande) 

 

Genomförande-dokumentation-film

Hur väljer vi att dokumentera processerna? Film, bild, spaltdokumentation, barns utsagor. Hela processen ska vara pedagogiskt dokumenterad. 

 

Pedagogisk dokumentation – efterarbete-samvärdering 

 

Efterarbete-samvärdering

 

Reflektion 

Vad- Vad kunde vi se att barnen utforskade i riktning mot vårt strävans mål? Utforskade barnen med både kropp och tänkande? (bodymind)

 

Vem/Vilka- Vilka barn visade intresse och vilka material möttes? (socio-materiella relationer och intra-aktioner)?

 

När-Var- Var såg vi att intresset utforskades mest? Inne-ute? 

 

Hur- Processens gång? 

 

Hur har vi arbetet transdisciplinärt? 

 

Vilka vägar har processen tagit? (rhizomatiskt lärande)?

 

Val av dokumentation? (subjektskapande)