👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2022-05-24 20:23 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 6 Kemi
I detta arbetsområdet jobbar vi mycket med det laborativa arbetssättet och kopplar det till syror och baser men även andra kemiska reaktioner.

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbete med kapitlet "syror, baser och kemiska reaktioner" ska du kunna: 

 • ge exempel på syror och dess egenskaper
 • ge exempel på baser och dess egenskaper
 • förklara hur man kan ta reda på om något är surt eller basiskt
 • redogöra för hur man kan påverka/ändra ett pH-värde
 • resonera kring försurning i miljön utifrån följande punkter:
  • orsaker
  • påverkan/konsekvenser
  • åtgärder
 • följa och förstå en labbinstruktion
 • genomföra en laboration på ett säkert sätt
 • beskriva och förklara de resultat man fick under laborationen

 

Hur

Punkterna ovan kommer vi att träna på genom att:

 • se filmer och ha genomgångar
 • läsa och sammanfatta texter
 • samtala och diskutera i grupper såväl som helklass
 • genomföra många laborationer och skriva labbrapporter

 

Bedömning

Du blir bedömd på din förmåga att (både under lektionstid och prov) kunna;

 • genomföra laborationerna
 • tolka resultaten och dra slutsatser
 • använda dig av begrepp och förklara dessa
 • resonera kring hur människan påverkar naturen runt omkring

Matriser

Ke
Kemiska reaktioner

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och använda utrustningen.
 • Ke
på ett icke godtagbart sätt
på ett godtagbart sätt
på ett bra sätt
på ett mycket bra sätt
Jag kan beskriva vad jag gjorde och vilka resultat jag fick i min undersökning.
 • Ke
på ett icke godtagbart sätt
på ett godtagbart sätt
på ett bra sätt
på ett mycket bra sätt
Jag kan dra slutsatser och förklara varför jag fick de resultat som jag fick.
 • Ke
på ett icke godtagbart sätt
på ett godtagbart sätt
på ett bra sätt
på ett mycket bra sätt
Jag kan ge exempel på och förklara olika kemiska sammanhang med hjälp av kemins begrepp
 • Ke
på ett icke godtagbart sätt
på ett godtagbart sätt
på ett bra sätt
på ett mycket bra sätt
Jag kan förklara och resonera kring hur människan påverkar naturen runt omkring oss
 • Ke
på ett icke godtagbart sätt
på ett godtagbart sätt
på ett bra sätt
på ett mycket bra sätt