👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄSFÖRSTÅELSETRÄNING DEL 2, åk 8 2021/2022

Skapad 2022-05-24 23:30 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Svenska
LÄSFÖRSTÅELSETRÄNING DEL 2, åk 8 2021/2022. Du tränar olika lässtrategier utifrån ett urval av skönlitterära texter (berättande texter) och sakprosa (beskrivande texter).

Innehåll

Arbetsbeskrivning

Du tränar olika lässtrategier utifrån ett urval av skönlitterära texter (berättande texter) och sakprosa (beskrivande texter). Du rättar och analyserar utvecklingsområden tillsammans med din lärare. Avstämning av läsförståelseträning del 2 sker med läsdiagosprov i v. 20. 

 

Syfte

Genom diagnostiskt material tränar du på att bli säkrare på läsförståelse utifrån fyra delmål: 

 

- HITTA EFTERFRÅGAD INFORMATION i texten - sökläsa

- DRA ENKLA SLUTSATSER av texten - läsa mellan raderna.

- SAMMANFÖRA & TOLKA information och idéer samt reflektera - läsa mellan & bortom raderna.

- GRANSKA & VÄRDERA innehåll, språk och textuelle drag - läsa mellan & bortom raderna.

 

Bedömning

Formativ bedömning sker under arbetetsgång och identifierade utvecklingsområden redovisas i lärandematris. Läsförståelsediagnos v. 20 redovisas i separat matris.

 

Matriser

Sv
Lärandematris över identifierade utvecklingsområden inom läsförståelse

LÄSA & FÖRSTÅ

PÅ VÄG ATT NÅ KUNSKAP om läsförståelsestrategin.
Behov av kontinuerlig träning för att nå aspekt av kunskapskrav E
RELATIVT GOD KUNSKAP om läsförståelsestrategin.
Behov av mer träning för att nå aspekt av kunskapskrav E.
GOD KUNSKAP om läsförståelsestrategin.
Behov av viss träning för att nå aspekt av kunskapskrav C.
MYCKET GOD KUNSKAP om läsförståelsestrategin.
Behov av fortsatt träning för att underhålla aspekt av kunskapskrav A.
HITTA EFTERFRÅGAD INFORMATION i texten - sökläsa
Läsförståelse- strategi nivå 1
Eleven kan med stöd läsa texter på ett fungerande sätt och använder lässtrategier för att hitta information.
Eleven kan läsa texter på ett fungerande sätt och använder lässtrategier för att hitta information.
Eleven kan läsa texter med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt och använda lässtrategier för att hitta information.
Eleven kan läsa texter med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt för att hitta information.
DRA ENKLA SLUTSATSER av texten - läsa mellan raderna.
Läsförståelse- strategi nivå 2
Eleven kan med stöd dra enkla slutsatser av textens innehåll.
Eleven kan dra enkla slutsatser av textens innehåll.
Eleven kan läsa mellan raderna och dra slutsatser. Visar på god läsförståelse.
Eleven kan läsa mellan raderna och dra slutsatser. Visar på mycket god läsförståelse.
SAMMANFÖRA & TOLKA information och idéer samt reflektera - läsa mellan & bortom raderna.
Läsförståelse- strategi nivå 3
Eleven kan göra enkla tolkningar av budskapet i texten med stöd av läraren.
Eleven kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Eleven kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Eleven kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texten.
GRANSKA & VÄRDERA innehåll, språk och textuelle drag - läsa mellan & bortom raderna.
Läsförståelse- strategi nivå 4
Du kan med stöd särskilja och förstå viktiga ord och begrepp.
Du kan särskilja och förstå viktiga ord och begrepp.
Du kan relativt väl särskilja och förstå viktiga ord och begrepp.
Du kan väl särskilja och förstå viktiga ord och begrepp.