👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5B - kapitel 6: Ekvationer, uttryck och mönster

Skapad 2022-05-25 09:01 i Ornäs skola Borlänge
Pedagogisk planering för koll på matematik 5B - kapitel 6
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet kommer du att få öva på att lösa och pröva lösningar till ekvationer. Du kommer även att få öva på att beskriva mönster med ord, bild eller symboler samt att tolka, skriva, beskriva och beräkna värdet av uttryck.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med:

 • att obekanta tal kan skrivas med en symbol.
 • att lösa och pröva lösningar till ekvationer.
 • att tolka, skriva, beskriva och beräkna värdet av uttryck.
 • att beskriva mönster med ord, bild eller symboler.

 

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Övningar enskilt samt gruppvis.
 • Diskussioner enskilt, i grupp samt helklass.
 • Arbete i Koll på matematik 5.B
 • Praktiska övningar.
 • Riktade insatser vid behov.

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och matematiska förmågor muntligt och skriftligt vid det dagliga arbetet samt vid diskussioner enskilt, i grupp och i helklass. 

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och matematiska förmågor skriftligt vid det dagliga arbetet samt vid en avslutande diagnos.

 

Ord och begrepp:
algebra, obekant, variabel, ekvation, likhet, prövning, algebraiska uttryck, numeriska uttryck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6