👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framställning av reklam

Skapad 2022-05-25 08:58 i Stenkulan Lerum
Vi arbetar med att framställa en reklam affisch
Grundskola F – 5 Bild
Vi arbetar med hur man gör reklam

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer under några veckor att diskutera olika sorters reklam och syftet med dessa för att sedan skapa en egen reklamaffisch antingen med datorns hjälp eller genom att man ritar den.

Målet med undervisningen är att eleven :

 • ska få lära sig vad syftet med reklam är 
 • ska få lära sig grunderna i hur man gör en reklam affisch
 • ska få mer kunskap om tekniker och verktyg som används i bildskapande

 

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar 
 • Eget arbete med att komma på något att göra en reklam för sedan att skissa upp detta.
 • Arbete med datorer eller annat hantverksmässigt material.
 • Bedömning

 

Bedömning

Undervisningen är inriktat på processen i arbetet, eleven bedöms efter delaktighet och engagemang på lektionen och utifrån den egna viljan att ta ansvar för sitt lärande.

Bedömningen görs utifrån förmåga att:

 • använda några olika tekniker och verktyg
 • utveckla idéer 
 • välja handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt 

Det visar du genom:

 • hur du har tänkt från början med dina skisser
 • hur du gör din affisch under lektionerna
 • din färdiga produkt
 • hur den är utformad

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6