👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma 2b Kapitel 8

Skapad 2022-05-25 09:13 i Centralskolan Kristianstad
Singma 2a kapitel 2
Grundskola 2 Matematik
Pedagogisk planering för arbete i Singma matematik 2B kapitel 8

Innehåll

Lärandemål

Se matris.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med matematikboken Singma 2B

 • Startuppgift med gruppsamtal
 • Lärarledda genomgångar
 • Gruppuppgifter
 • Öva själv
 • Kunskapslogg

Bedömning

 • Deltagande i diskussioner och samtal
 • Resultat på kunskapsloggen

Detta kommer att bedömas:

 Se matris.

Nedan klickar du på Läroplan och bockar för vad i läroplanen ni arbetar mot i denna planering.

Nedan kan du även klicka på Uppgift för att koppla elevuppgifter direkt mot planeringen.

Nedan kan du även klicka på Matris för att koppla en matris till planeringen, du kan när du klickat där skapa en anpassad för planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3

Matriser

Ma
Singma 2B kap 8

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för årskursen
Kunskapskrav åk 3
Tabeller och diagram (läsa av)
Singma 2B kap 8 Kunskapslogg uppgift 1
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Eleven kan läsa av ett stapeldiagram.
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Tabeller och diagram (beskriva resultat)
Singma 2B kap 8 Kunskapslogg uppgift 1
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Eleven kan läsa av ett stapeldiagram och beskriva resultatet.
Tabeller och diagram (svar på frågor)
Singma 2B kap 8 Kunskapslogg uppgift 2 och 3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Eleven kan svara på frågor genom att läsa av ett stapeldiagram.
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Tabeller och diagram (läsa av tabell)
Singma 2B kap 8 Kunskapslogg uppgift 3
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten
Eleven kan läsa av en tabell och göra ett stapeldiagram.
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.