👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov matematik åk 6

Skapad 2022-05-25 10:49 i Skolbyns skola Hudiksvall
Resultat och analys av nationella proven åk 6 Skolverket.
Grundskola 6 Matematik
Under läsåret 21/22 genomförs nationella prov i matematik för alla elever i åk 6 i svensk grundskola.

Innehåll

Information om proven

Provet har bestått av fem delprov varav ett är muntligt och de övriga fyra är skriftliga. 

Det muntliga provet genomfördes under höstterminen 2021.

Delprov B och C genomförs 4 maj 2022. 

Delprov D och E genomförs 6 maj 2022.

 

Resultatprofil över de nationella proven i matematik i årskurs 6.
I den ena matrisen visas poängresultat för de olika delproven och de olika betygsstegen. I den andra matrisen visas gränser för provbetyget.
Elevens poängresultat anges i kommentarsfältet.

 

Provbetyget sammanfattar de kunskaper som eleven har visat i det nationella provet och ska särskilt beaktas vid betygssättning. Det innebär inte att terminsbetyget behöver vara detsamma som provbetyget eftersom terminsbetyget grundar sig på alla kunskaper som eleven har visat i ämnet.

Matriser

Ma
Maxpoäng delprov och betygssteg

E -poäng(delprovets maxpoäng)
C-poäng(delprovets maxpoäng)
A-poäng(delprovets maxpoäng)
Total maxpoäng
Delprov A muntligt
(5)
(5)
(5)
(15)
Delprov B utan miniräknare
(25)
(9)
(2)
(36)
Delprov C miniräknare tillåten
(13)
(10)
(6)
(29)
Delprov D miniräknare tillåten
(12)
(11)
(5)
(28)
Delprov E miniräknare tillåten
(5)
(5)
(5)
(15)
Summa
(60)
(40)
(23)
(123)

Ma
Gränser för provbetyget i matematik i årskurs 6

Provbetyg E
Provbetyg D
Provbetyg C
Provbetyg B
Provbetyg A
Totalpoäng
Minst 37 poäng
Minst 59 poäng
Minst 78 poäng
Minst 94 poäng
Minst 107 poäng
Nivåkrav
Minst 12 poäng på lägst nivå C.
Minst 23 poäng på lägst nivå C.
Minst 8 poäng på nivå A.
Minst 13 poäng på nivå A.