👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A trip to an English speaking country - year 8

Skapad 2022-05-25 11:02 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 8 Engelska
You and a friend are back from a trip to an English-speaking country. We want to hear all about it! Be ready to present your trip w. 21

Innehåll

See further instructions in Google Classroom. 

I will look at:

  • The information you present and how you compare it with your own experiences and knowledge.
  • How you present your assignment: your linguistic skills, pronunciation, correctness, clarity, and variation.

 

 

Matriser

En
A trip to an English speaking country

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämförelse
Jämföra olika områden där engelska används med egna kunskaper och erfarenheter
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Muntlig presentation
Formulera sig i muntliga framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.