👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Artikel

Skapad 2022-05-25 11:20 i Vallastadens skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
En artikel är en kortare text som oftast innehåller en nyhet som du kan läsa i dagstidningar. Tidningarna publicerar även sina artiklar på deras hemsida.

Innehåll

Målet med uppgiften är att skriva en artikel om ett försvunnet barn utifrån en påhittad journalists anteckningar från platsen. 

Artikeln skall innehålla:

- Tydlig och intresseväckande rubrik.

- Ingress

- Brödtext med direkt eller indirekt tal, verb i preteritum mm. 

- Ev bild som förstärker innehållet i artikeln.  Alla bilder skall ha en bildtext som förklarar bilden.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Återberättande text - artikel

Rubrik 1

återberättande text, artikel
Jag övar...
enkel
utvecklad
välutvecklad
rubrik
Texten saknar rubrik
Texten har en enkel rubrik
Texten har en rubrik som berättar om innehållet i artikeln
Texten har en rubrik som berättar om innehållet i artikeln och är dessutom skriven med ett språkligt knep, till exempel rim eller allitteration
ingress
Svarar på: när,vem/vilka, var och varför
Texten har ingen ingress/inledning
Texten har en enkel ingress/inledning.
Texten har en ingress men den svarar bara på någon av frågorna: när, vem, var, varför.
Texten har en ingress som svarar på frågorna: när, vem, var och varför.
Brödtext, händelsebeskrivning
Läsaren kan ha svårt att förstå vad som hänt.
Texten innehåller en enkel beskrivning av händelsen
Texten beskriver händelsen så att läsaren förstår och ger en del information som bidrar till att skapa en tydlig bild.
Texten beskriver händelsen utförligt med mycket och relevant information så att läsaren får en tydlig bild.
Brödtext, direkt-/indirekt tal
Har varken med direkt- eller indirekt tal.
Har med antingen direkt- eller indirekt tal.
Har med både direkt- och indirekt tal.
Har med både direkt- och indirekt tal som både lyfter och personifierar texten.
Bild och bildtext
Har ingen bild eller bildtext.
Har med bild men ingen bildtext.
Har med passande bild och bildtext.
Har med passande bild och bildtext som förstärker artikelns innehåll.
Språk och skrivregler
Kan med en vuxens hjälp skriva en korrekt meningsbyggnad.
Använder en enkel meningsbyggnad som går att följa
Skriver med en tydlig och utvecklad meningsbyggnad
Skriver med en tydlig och mer avancerad meningsbyggnad
Språk och skrivregler
Har ibland stor bokstav och skiljetecken på rätt ställen.
Har oftast stor bokstav och skiljetecken på rätt ställen.
Har alltid stor bokstav och skiljetecken på rätt ställen.
Har alltid stor bokstav och skiljetecken på rätt ställen. Varierar sina skiljetecken.
Språk och skrivregler
Skriver några av verben i preteritum (dåtid).
Skriver oftast verben i preteritum (dåtid).
Skriver alla verb i preteritum (dåtid).
Varierat ordval
Har en viss variation i ordval.
Använder ett enkelt och till viss del varierat ordval.
Använder ett varierat ordval.
Använder ett varierat ordval som höjer textens kvalitet.