👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2022-05-25 11:38 i Brearedsskolan Halmstad
Vi kommer att prata om vatten och hur viktigt det är för oss. Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vad ska vi lära oss? Vattnets betydelse för allt liv på jorden. Hur vattnets kretslopp fungerar. Vattnets olika former, fast, flytande och gas. Övergångarna mellan de olika formerna; avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Om några föremål som flyter och sjunker i vatten och varför. Vad som blandar sig och löser sig i vatten. Hur man genomför och har hypoteser om experiment med vatten.

Innehåll

Hur ska vi lära oss det?

 Genom att:

  • undersöka och utföra olika experiment med vatten och skriva ner vad du tror kommer att hända (hypoteser).
  • se på film.
  • samtala i grupp om upplevelser och funderingar om vattnets betydelse, vattnets kretslopp samt vattnets olika former.
  • läsa och skriva enkla faktatexter.
  • Måla.

Bedömning

  • Du kan med stöd av bilder, begrepp och modeller förklara och berätta om vattnets kretslopp.
  • Du kan berätta om vattnets olika former flytande, gas och fast form.
  • Du har deltagit i samtal och diskussioner vi haft i gruppen om vatten.
  • Du har deltagit aktivt i de undersökningar vi gjort  med vatten.