👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar/Lösningar & Syror/Baser Årskurs 5

Skapad 2022-05-25 12:37 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 5 Kemi
Blandar du socker med vatten kommer du att märka att sockret delar upp sig i mindre bitar för att till sist ”försvinna” i vattnet. Egentligen försvinner det dock inte på riktigt – om du smakar på blandningen kommer du fortfarande kunna känna sockrets söta smak. Nu ska vi lära oss mera om blandningar och lösningar samt syror och baser. Vad är det för skillnad på en blandning och en lösning? Kan man skilja ämnena i en blandning eller lösning åt? Hur kan en sjö vara sur?

Innehåll

 

                                     

Målen för detta arbetsområde är att du ska kunna:

Vad det är för skillnad mellan en blandning och en lösning

Hur man kan skilja ämnen åt

Vad syrorna och baserna gör och vad de används till

Vad en indikator är och hur den fungerar

Hur vi mäter hur surt någonting är

När någonting är neutralt

Hur ett ämne blir mindre surt

Farliga ämnen och varningssymboler

Vad vi kan göra för att förhindra försurningen i skog och sjö

Hur nya ämnen bildas 

Föra resonemang och delta i olika diskussioner, både i mindre grupper samt helklass

Dokumentera och genomföra olika experiment och undersökningar med text och bild

Begrepp:

*Atom, *Molekyl, *Lösning, *Blandning, *Syra, *Bas, *Neutral, *pH-skala, *pH-värde, *Indikator, *Försurning, *Kemisk reaktion

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

Du kommer få ta del av fakta från filmer, texter och annat material.

Du kommer få möjlighet att öva på och visa dina förmågor.

Du kommer få genomföra och observera laborationer och öva på att dra slutsatser.

Bedömning:

Vi testar att du nått målen genom praktiska undersökningar och dokumentationer, diskussioner i klassrummet och ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.

 

 

Hur visar du att du har nått målen?

Du kan kemins olika begrepp inom arbetsområdet blandningar/lösningar & syror/baser.

Du kan ge exempel på/visa och beskriva användningsområden för blandningar/lösningar & syror/baser.

Du kan genomföra ett experiment/undersökning på ett säkert sätt.

Du kan förklara skillnaden mellan blandningar och lösningar, samt ge exempel på detta.

Du kan dokumentera och skriva labbrapporter/undersökningar.

 

Förmågorna i kemi: 

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning.

Genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6