👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HLR och 1:a hjälpen åk 9

Skapad 2022-05-25 12:47 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa
HLR

Innehåll

Mål för elev

Du ska bli bättre på att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om risker vid fysisk aktivitet, HLR (Hjärt och LungRäddning) och första hjälpen. 

Genomförande

Arbetet består av genomgångaroch praktiska övningar i idrottshallen. 

Uppgift HLR

Ni ska parvis göra en film om hur man utför hjärt-lungräddning.

Filmen ska bestå av 2 delar, stabilt sidoläge följt av hjärt-lungräddning, filmen får vara max 5 min lång. NI ska även ha en speakerröst som förklarar för era tittar hur man utför de olika momenten i stabilt sidoläge och HLR. Ni får även använda er av musik och animationer i er film.

Arbetsgång: Skriv ett manus för filmen, bestäm rollfördelning, gör filmen, redigera filmen och slutligen redovisa den för klassen.

Arbetet med filmen pågår v11 och v12  i idrottshallen. 

Länkar till filmer finns i classroom.

Arbetsredskap: Dator

Redovisning

Du redovisar din film genom att lämna in den i classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Bedömningen gäller fömågan att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land.

Steg 0
Godkänd
Film
Förmågan att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land.
Du har ej redovisat och lämnat in din film.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.