👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A.

Skapad 2022-05-25 13:17 i Andersbergsskolan Halmstad
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division och lära dig mer om klockan.
Grundskola 2 Matematik
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också få börja med multiplikation och division.

Innehåll

Du skall lära dig mer om:

 • taluppfattning inom området 0-100.
 • Räkneramsan 0-100.
 • Markera tal på tallinjen 0-100.
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång.
 • Addition, subtraktion, huvudräkning och uppställningar.
 • Multiplikation, 2:ans, 5:ans och 10:ans tabell.
 • Samband mellan addition och multiplikation.
 • Divisions med 2, 3, 4 och 6.
 • Tolka textuppgifter och välja räknesätt.

Du ska ges möjlighet att utveckla och träna din förmåga att:

 • Analysera: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: storleksordning av tal, tal före och efter och dela upp tal.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

Du ska lära dig detta genom att:
 • Arbeta i din arbetsbok där du befäster metoder och strategier.
 • Delta i diskussioner och samtal om valda strategier och beräkningar.
 • Arbeta laborativt.
 • Befästa, analysera och resonera runt olika begrepp
 • Göra egna och lösa problemuppgifter enskilt, i par och i grupp.
Vad som kommer att bedömas, din förmåga att:
 • Analysera: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.
 • Begreppsförståelse: storleksordning av tal, tal före och efter och dela upp tal.
 • Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.
 • Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.
 • Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

Du får visa vad du kan:
 • I gemensamma diskussioner.
 • I enskilt och i grupp/par-arbete.
 • I genomgångar
 • Genom diagnoser
 • I arbetsboken
 • Skolverkets bedömningstest
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3