👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enhetens Mål

Skapad 2022-05-25 13:40 i Hasslerörs förskola Mariestad
Förskola
Målformulering: Fördjupa oss i ett specifikt läroplansmål, naturkunskap.

Innehåll

 

Läroplansområde:

Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

På grund av mycket frånvaro bland personalen så har vi haft mycket vikarier och vi har fått byta ordinarie personal bland avdelningarna, vilket har bidragit till att vi inte kunnat följa vår planering så som vi velat.

 

Vi har fortsatt arbeta mycket med våra miljöer med fokus på ateljé och skapande, bygg och konstruktion och fantasi och rollek. Vi har utgått ifrån barnens intressen och varit närvarande och följt upp deras tankar och åsikter. Allt material som vi har framme är anpassat för barnen utefter deras ålder. Vi har tagit tillvara på mer naturmaterial och tillsammans med barnen fört i det i våra miljöer. 

 

 

Vi vill tillsammans med barnen fördjupa oss mer i våra miljöer utifrån ett mål från läroplanen, de vi valt är naturkunskap. Vi vill utveckla vår och barnens kunskap kring allt som har med naturkunskap att göra. Inom detta kan vi få in alla läroplansmål på ett eller annat sätt och utveckla detta till ett stort projekt.

 

Vi vill fortsätta jobba i mindre grupper med 1 pedagog i vardera grupp.

 

Mätmetod (ex. enkät, unikum):

Unikum, diskussioner och reflektioner på avdelningen och i helgrupp.  

-För att nå vårat mål ska vi jobba i mindre grupper för att kunna fördjupa oss mer tillsammans med barnen.

-Göra en mindmap på avdelningen vad man kan jobba med inom naturvetenskap.

-Få in mer naturmaterial på avdelningen, gå till skogen kontinuerligt osv.

 

 

Slutanalys 2022/2023:

Resultat:

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?