👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion

Skapad 2022-05-25 13:54 i Förskolan Slättaskogen Falun
Förskola
Den första undervisningen sker under introduktionen.

Innehåll

Syfte: Att barnen ska utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära i förskolan. Att de ska bli alltmer självständiga, utan sin familj men tillsammans med nya vänner och nya vuxna.

Tänk på att den första undervisningen sker under introduktionen.                                                                                                  

Diskutera hur introduktionen till förskolan ska organiseras utifrån de didaktiska frågorna.  Vad (innehåll i undervisningen, vad ska vi erbjuda), hur (på vilket sätt), varför (varför just detta innehåll material, syfte), vem (vilka barn), när (när under introduktionen)

Reflektera över vilket material som passar bra när barnen ska börja i förskolan.

 • Vilket material är nytt och spännande och skapar nyfikenhet?
 • Vilket material kan barnen samlas kring?
 • Vilket material uppmuntrar till kommunikation?

Bestäm vem som informerar vårdnadshavare?

Aktivitet:

Vad?

Hur?

Varför?

Vem?

När? 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18