👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursprov- Minoritetsspråk

Skapad 2022-05-25 14:09 i MIDGÅRDSSKOLAN Umeå
Gymnasieskola Svenska

Uppgifter

  • Kursprov - Minoritetsspråk

Matriser

Sve
Kursprov - Minoritetsspråk

Kursprov - Minoritetsspråk

F
E
D
C
B
A
Innehåll och källhantering
När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en utredande text. Frågeställningen besvaras med viss säkerhet. Regler för citat- och referatteknik används, d.v.s. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en utredande text. Du resonerar och drar slutsatser utifrån källorna Regler för citat- och referatteknik används, d.v.s. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en utredande text. Du resonerar och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån källorna. Regler för citat- och referatteknik används, d.v.s. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Disposition
Texten är sammanhängande. Det finns rubrik, inledning, utredande del och avslutning, samt är styckeindelad.
Texten är sammanhängande. Det finns rubrik, inledning, utredande del och avslutning, samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs. att textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt.
Texten är sammanhängande. Det finns rubrik, inledning, utredande del och avslutning, samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs. att textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt.
Språk
Texten är förhållandevis formell samt har ett varierat och välformulerat språk. Ordval och meningslängd är varierade. I övrigt följs överlag regler för stavning, interpunktion och meningsbyggnad.
Texten är förhållandevis formell samt har ett klart, varierat och välformulerat språk. Ordval och meningslängd är varierade. I övrigt följs överlag regler för stavning, interpunktion och meningsbyggnad.
Texten är formell samt har ett klart, varierat, träffsäkert och välformulerat språk. Ordval och meningslängd är varierade. I övrigt följs regler för stavning, interpunktion och meningsbyggnad.