👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism

Skapad 2022-05-25 14:16 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Religionskunskap
Inlämningsuppgift hinduism

Innehåll

Inlämningsuppgift i grupp eller enskilt, skriftligt eller muntligt (inspelat). Fokus på kastsystemet och vald grupp.

Momentet innefattar även en lektionsinlämning om buddhism.

Uppgifter

  • Hinduism

Matriser

Rel
Hinduism

Uppfyller inte E
E
D
C
B
A
Kastsystemet
Underkänt
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera någon aspekt av hinduismens kastsystem. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hinduismen i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera någon aspekt av hinduismens kastsystem. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hinduismen i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera någon aspekt av hinduismens kastsystem. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hinduismen i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Identitet
Underkänt
Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Eleven kan utförligt redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.
Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.