👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Svenska Argumenterande text

Skapad 2022-05-25 14:46 i Folkungaskolan 5 Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om hur man bygger upp och skriver en argumenterande text.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om hur man bygger upp och skriver en argumenterande text. Vi kommer att läsa olika insändare och debattartiklar.

 

Du kommer att få lära dig att framföra åsikter, framföra underbyggda argument och hur olika typer av argumenterande texter är uppbyggda.

 

Du kommer även att få lära dig hur du bearbetar egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

Varför ska du lära dig det?

 Utdrag ur kursplanens syfte:

 • du ska anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 • du ska kunna följa språkliga normer
 • du ska få förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor.

Hur ska du lära dig det?

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.
 • Läsa olika insändare och debattartiklar och diskutera hur de är uppbyggda.
 • Läsa i grundboken Portal och arbeta med instuderingsfrågor.
 • I grupp skriva en insändare.
 • Skriva en egen debattartikel.

 

Vilket material kommer du använda?

 

Uppgifter från läraren, lärobok (Portal), artiklar och klipp från UR Play.

 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt och deltar aktivt i alla delar av undervisningen.
 • Området innefattar att du tränar din skriftliga förmåga genom att skriva en debattartikel och en insändare. Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan.

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
 • Skriftligt och i matrisform efter inlämnad text. Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9