👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta matematiken - Skolverkets kartläggningsmaterial - Förskoleklass

Skapad 2022-05-25 14:47 i Munkedalsskolan Munkedal
Skolverkets kartläggningsmaterial i matematik för förskoleklass.
Grundskola F Matematik
Skolverkets kartläggningsmaterial i matematik för förskoleklass.

Innehåll

"Hitta matematiken" är ett stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematisk tänkande i förskoleklass.

Materialet består av fem delar:

1) sortering
- visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet, - pröva och använda idéer genom att sortera efter någon egenskap, och - kommunicera och resonera genom att till exempel beskriva sin sortering.

2) mönster
- visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet, - pröva och använda idéer genom att sortera efter någon egenskap, och - kommunicera och resonera genom att till exempel beskriva sin sortering.

3) tärningsspel
- visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet, - pröva och använda olika idéer genom att addera och uppskatta, och -kommunicera och resonera genom att * direkt känna igen antalen 1–6 utan att räkna, * känna igen och benämna siffrorna 1–6 och koppla till antalet, * visa förståelse för räkneprinciperna; ett-till-ett, kardinalitet och räkneordens ordning, och * storleksordna tre tal.

4) sanden/riset
- visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet, - pröva och använda idéer för att lösa problem inom mätning, och - kommunicera och resonera om mätandets princip

 

5) lekplatsen
- visa nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet, 
- pröva och använda idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning, 
- kommunicera och resonera om rum, perspektiv och tid.

 

 

Matriser

Ma
"Hitta matematiken" - Skolverkets kartläggningsmaterial - förskoleklass

Aktivitet 1 - Sortering

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att sortera efter någon egenskap
Eleven kommunicerar och resonerar om sortering.

Aktivitet 2 - Mönster

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.
Eleven kommunicerar och resonerar om mönster.

Aktivitet 3 - Tärningsspel

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet
Eleven prövar och använder olika idéer genom att använda en metod för att addera och uppskatta.
Eleven kommunicerar och resonerar om tal och dess värden.

Aktivitet 4 - Sanden/Riset

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning.
Eleven kommunicerar och resonerar om mätandets princip.

Aktivitet 5 - Lekparken

Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning.
Eleven kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.