👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken i vårt samhälle år 7-9

Skapad 2022-05-25 15:25 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundsärskola 7 – 9 Estetisk verksamhet Kommunikation Vardagsaktiviteter
I vårt samhälle har alla yrken olika uppgifter och alla spelar på olika sätt en viktig roll för att ett samhälle ska fungera. Nu ska vi lära oss mer om yrken.

Innehåll

Syfte - Varför ska vi arbeta med området?

Du ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika servicefunktioner i samhället samt om närområdets kultur- och fritidsutbud.

Lärandemål - Vad ska du lära dig?

Du ska: 

 • veta vad ett yrke är
 • kunna ge exempel på några olika yrken
 •  kunna berätta om några arbetsuppgifter som ingår i yrket samt verktyg som används
 • kunna söka information om yrken och formulera och besvara frågor om yrken

 

Undervisning – Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få:

 • tillsammans med klassen göra en tankekarta över alla yrken vi kommer på.
 • titta på korta filmer från olika yrken, från UR.se, SLI 
 • söka information om yrken

Bedömning – Hur bedöms dina kunskaper?

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa mig vad du lärt dig genom att:

din delaktighet på lektionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  7-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  7-9
 • Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
 • Eleven kan också delta i kommunikation om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
 • Eleven kan också kommunicera om samhällsinformation och reklam och om aktuella samhällsfrågor och nyheter.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9